Agregaty wody lodowej są wykorzystywane do klimatyzacji budynków oraz chłodzenia procesów technologicznych. Ich zadaniem jest wytworzenie chłodziwa o określonych parametrach i dostarczenie go do innych elementów systemu. Standardowy agregat wody lodowej jest zbudowany ze sprężarkowego układu chłodniczego oraz obiegu wody chłodzonej w parowniku. Urządzenia te mogą występować w dwóch wariantach: ze skraplaczem chłodzonym powietrzem bądź chłodzonym cieczą. 

AGREGATY WODY LODOWEJ

Aktywne filtry