System centralny OXY8

23 370,00 zł
Brutto

Dla obiektów wyposażonych w wentylację mechaniczną z rekuperatorem dedykowany jest system centralny OXY8.

Jeśli jakość powietrza przekracza dopuszczalne normy, zostaje ono skierowane do wieloetapowej filtracji OXY8, a następnie po oczyszczeniu i uzdatnieniu, wprowadzone jest bezpośrednio do centrali wentylacyjnej i zgodnie z jej funkcją nawiewane do pomieszczeń.

Uwaga: Warianty/Modele powyżej 1000 wykonujemy na zamówienie - Skontaktuj się z nami!

Model/wariant
Ilość

 

Bezpieczne zakupy

 

Szybka dostawa

Unikalna technologia poparta doświadczeniem w oczyszczaniu powietrza dla branży medycznej i lotniczej, w trosce o bezpieczne powietrze w pomieszczeniach.

Dla domów i innych budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną z rekuperacją przeznaczony jest system centralny OXY8 o wydajności od 250 m3/h do 50 000 m3/h, zapewniający stały dopływ bezpiecznego, czystego powietrza, przez obniżenie zawartości pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz innych szkodliwych substancji.

Urządzenie montowane jest przed centralą wentylacyjną (rekuperatorem), na kanale czerpnym instalacji wentylacji mechanicznej, w najbardziej dogodnym, niewidocznym miejscu.

Zasada działania

Zainstalowane w OXY8 renomowane czujniki PM 2,5, PM 10 stale monitorują jakość powietrza. Jeśli jakość powietrza przekracza dopuszczalne normy, zostaje ono skierowane do wieloetapowej filtracji OXY8, a następnie po oczyszczeniu i uzdatnieniu, wprowadzone jest bezpośrednio do centrali wentylacyjnej i zgodnie z jej funkcją nawiewane do pomieszczeń. Zużyte powietrze odprowadzane jest na zewnątrz przez kanały wywiewu powietrza z rekuperatora/centrali wentylacyjnej.

Jeśli jakość powietrza mieści się w normach, jest ono kierowane przez by-pass OXY8 bezpośrednio do centrali wentylacyjnej, skąd jest rozprowadzane przez system wentylacji do pomieszczeń. Zużyte powietrze odprowadzane jest na zewnątrz przez kanały wywiewu powietrza z centrali wentylacyjnej. Dzięki powyższemu rozwiązaniu wydłuża się żywotność wkładów filtracyjnych systemu OXY 8 – w przypadku braku przekroczonych stężeń nie obciążamy niepotrzebnie tkanin filtracyjnych oraz węgla aktywnego.

System centralny wykorzystuje mechanizm unikalnej technologii OXY8: eliminuje niekontrolowany dopływ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń.

Współdziałając z instalacją wentylacji mechanicznej, OXY8 gwarantuje stałe, równomierne i dokładne rozprowadzanie bezpiecznego, czystego powietrza oraz odprowadzanie zużytego powietrzaprzez system wentylacji.

Nie ma obaw, że w pomieszczeniach pozostaną strefy zanieczyszczonego powietrza, co może mieć miejsce przy stosowaniu popularnych przenośnych oczyszczaczy powietrza.

Jakie zanieczyszczenia eliminuje OXY8?

Ośmiostopniowy system filtracji OXY8 redukuje poziom stężenia zanieczyszczeń do minimum, z dokładnością do 1 µg/m3, eliminując:

 • smog, spaliny
 • bakterie, drożdże, komórki grzybów i pleśni
 • alergeny, roztocza kurzu domowego, pyłki kwiatów, sierść zwierząt
 • lotne związki organiczne, w tym formaldehydy
 • związki siarki, rtęci, dioksyn i furanów
 • przykre zapachy

Własna stacja monitoringu jakości powietrza

Renomowane czujniki stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu dokonują pomiaru na zewnątrz budynku i wewnątrz pomieszczeń, po oczyszczeniu powietrza.

Prosta obsługa

Panel sterowania – umożliwia sterowanie i monitorowanie stanu pracy urządzenia. Oddzielny element, który można umieścić obok sterownika centrali wentylacyjnej.

Elastyczność

 • dogodne miejsce instalcji w niewidocznym miejscu, np. na strychu, w pomieszczeniu gospodarczym lub na zewnątrz budynku
 • zmiana miejsca kroćców wlotu i wylotu powietrza oraz wymiarów urządzenia zgodnie z wymogami warunków montażu instalacji
 • indywidualny projekt dla urządzeń o wydajności od 100 m3/h do 50 000 m3/h
 • współpraca z systemem zarządzania budynkiem (BMS) z możliwością integracji z aplikacją BMS
 • możliwość instalacji systemu centralnego OXY8 wraz z projektem i wykonaniem wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Elementy systemu centralnego OXY8

1. Rama z profili aluminiowych - zapewnia lekką i sztywną konstrukcję.

2. Ścianki ze stali ocynkowanej z izolacją termiczną i akustyczną - wewnątrz pokryte powłoką antybakteryjną z nanocząsteczkami srebra - eliminują rozwój drobnoustrojów w urządzeniu.

3. Kroćce wlotu i wylotu powietrza - możliwe różne konfiguracjie umiejscowienia wlotu i wylotu powietrza, dostosowane do specyficznych warunków montażu.

4. Czujniki stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 - stale monitorują jakość powietrza na wlocie i wylocie, więc w trybie pracy automatycznej, przy dobrej jakości powietrza czerpanego, otwierany jest bypass i oszczędzana energia.

5. Wentylator EC - z bezstopniową regulacją obrotów, dostosowuje się do wydajności centrali wentylacyjnej.

6. Przepustnica bypassu - otwarta gdy powietrze zewnętrzne jest czyste, aby oszczędzać energię.

7. Filtr wstępny G4 - wychwytuje drobny kurz, pyłki kwiatów, sadzę oraz częściowo dym, chroniąc przed zabrudzeniem kolejne elementy urządzenia.

Modele/ Warianty systemu centralnego OXY8

250 – wydajność maksymalna 300 m3/h

500 – wydajność maksymalna 600 m3/h

750 – wydajność maksymalna 800 m3/h

1 000 – wydajność maksymalna 1100 m3/h

Inne warianty OXY8 o wydajności od 1000 m3/h do 50 000 m3/h realizujemy na indywidualne zamówienie.


10001 Przedmioty

Szczegółowe odniesienia